011 – Rodzaju 11, 1 Kronik 11, Ozeasza 11, Psalm 11, Przysłów 1:31-33

Rodzaju 11
Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota.
Rodzaju 11:27 1 Kronik 11
I powiedział Dawid: «Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i księciem». Joab, syn Serui, pierwszy wszedł do góry i został wodzem.
1 Kronik 11:6
Benajasz, syn Jojady, był mężem walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobił on dwóch [synów] Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca.
1 Kronik 11:22 Ozeasza 11
Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu.
Ozeasza 11:1
Efraim otoczył Mnie kłamstwem, oszustwem – dom Izraela, lecz Juda zna jeszcze Boga i nazywa się ludem Świętego.
Ozeasza 12:1 (Ozeasza 11:12) Psalm 11
Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.
Psalm 11:5
Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy? Psalm 11:3
Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.
Psalm 11:7 Przysłów 1:31-33
odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi. Kto słucha mnie – osiągnie spokój, wytchnienie – bez obawy nieszczęścia».
Przysłów 1:32, 33

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-011