02 – Ewangelia Mateusza, rozdział 24

Witam w drugim odcinku, w którym staram się obiektywnie przybliżyć treść Biblii. Nie propaguję tutaj żadnych wierzeń religijnych. Dziś będzie o końcu świata. Link do podkastu: https://www.spreaker.com/show/pismo-swiete Link do RSS: http://www.spreaker.com/show/2867800/episodes/feed Linki do Biblii online: Biblia Tysiąclecia: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=269 Biblia warszawska: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/7 Przekład Nowego Świata: https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/mateusza/24 Trzej Ewangeliści omawiają ten temat. Mateusz w 24 rozdziale, Łukasz w 21, a Marek w 13. Ja zajmę się dziś tylko 24 rozdziałem Mateusza. Każdy z tych Ewangelistów zaczyna od rozmowy Jezusa z Apostołami w świątynii. Podziwiali oni wielkie kamienie, z których była zrobiona świątynia, a wtedy Jezus ich zaszokował mówiąc, że “nie pozostanie tu kamień na kamieniu”. Gdy potem siedział na Górze Oliwnej, z której widać świątynię podeszło do niego czterech apostołów – bracia Piotr i Andrzej oraz bracia Jan i Jakub. Zapytali go o znaki końca świata. W zasadzie cały rozdział jest poświęcony tym znakom. Warto może zwrócić uwagę na werset 7, w którym Jezus wymienia wojny, głód oraz trzęsienia ziemi. W wielu przekładach Biblii jest tutaj mowa także o zarazach. Jest to dopisek późniejszych przepisywaczy. O zarazach wspomina tylko Ewangelista Łukasz, być może dlatego, że ponoć był lekarzem. O zarazach jako znaku końca świata milczą Mateusz i Marek. Kolejnym wersetem, na który warto zwrócić uwagę jest werset 15, w którym Jezus odwołuje się do wcześniejszego proroctwa z księgi Daniela. Chodzi o Księgę Daniela rozdział 9, a werset 27, w którym Daniel mówi o ohydzie spustoszenia w miejscu świętym. Jest to fragment dłuższego proroctwa o 70 tygodniach. Ponieważ jest tam mowa o ustaniu ofiary krwawej oraz ofiary z pokarmów najczęściej wyjaśnia się ten fragment mówiąc, że chodzi o pojawienie się czegoś ohydnego w świątynii w Jerozolimie, w której były składane takie ofiary. Wracając do Mateusza, rozdziału 24 – zaraz następny werset 16 nakazuje ucieczkę w góry. Te dwa wersety historycznie wyjaśnia się tym co się stało w roku 66 ne. Wojska rzymskie atakując zbuntowaną Jerozolimę weszły na teren świątyni, a potem się wycofały. Według tradycji chrześcijanie z Jerozolimy uciekli wtedy w góry po drugiej stronie Jordanu. Wojska rzymskie wróciły w roku 70 i zniszczyły świątynię. Religie chrześcijańskie różnią się w sposobie podejścia do Mateusza 24 rozdziału. Większość starych religii chrześcijańskich pomija ten fragment. Z kolei te młodsze często przywiązują do tego fragmentu dużą wagę. W notatkach załączę link do tego rozdziału, który można przeczytać online. Dziękuję za wysłuchanie tej audycji.

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/02-mat-24