04 – Księga Kapłańska, rozdział 20

Powiem o interpretacji Biblii, która doprowadziła do rozwodu Henryka VIII z pierwszą żoną oraz do rozwodu kościoła anglikańskiego z katolickim. Link do iTunes: https://goo.gl/hF1sRe Witam w trzecim odcinku podkastu, w którym staram się obiektywnie przybliżyć treść Biblii. Nie propaguję tutaj żadnych wierzeń religijnych ani żadnej interpretacji Pisma Świętego. Dzisiejszym tematem będzie jednak interpretacja, ale nie moja. Powiem o interpretacji Biblii, która doprowadziła do rozwodu Henryka VIII z pierwszą żoną oraz do rozwodu kościoła anglikańskiego z katolickim. Konkretnie chciałbym streścić księgę Kapłańską rozdział 20 i szczególnie skupić się na wersecie 21. Księga Kapłańska jest trzecią księgą w Biblii i czasami jest nazywana z łaciny Leviticus albo po prostu 3 Księgą Mojżeszową. Jak sama nazwa wskazuje – Księga Kapłańska zawiera wiele przepisów dla kapłanów. Oprócz obowiązków religijnych byli oni też sędziami i stosowali przepisy z tej księgi jako podstawę swoich wyroków. W rozdziale 20 mamy więc przepisy przeciwko składaniu dzieci Molochowi. Prawdopodobnie chodziło o palenie żywcem dzieci jako ofiarę dla boga Molocha. Chyba nikogo nie dziwi, że za to groziła kara śmierci. Kolejne przepisy zdziwiłbym jednak wiele osób. Karę śmierci stosowano także wobec tych, którzy korzystali z usług mediów spirytystycznych czy byli w związkach homoseksualnych. Ciekawy jest werset 9, który przewidywał karę śmierci za złorzeczenie czy bluźnienie swoim rodzicom. Według tradycji żydowskiej nigdy nie zastosowano tego prawa. Słyszałem ciekawy komentarz do tego wersetu. To prawo pozbawiało rodziców prawa zabicia swoich dzieci. Rodzice takiego dziecka musieli przedstawić sprawę przed sędziami i dopiero ci sędziowie mogli podjąć decyzję o takiej karze. Jeżeli chodzi o interpretację tych wszystkich praw zachodzi podstawowe pytanie: czy chrześcijan obowiązują te wszystkie prawa? Mamy tutaj dwie skrajne interpretacje – jedna mówi, że trzeba przestrzegać wszystkiego co nakazuje prawo Mojżeszowe, druga, że ono nie obowiązuje chrześcijan. Oczywiście są kościoły, które są gdzieś w połowie pomiędzy tymi skrajnymi poglądami i przestrzegają niektórych praw, a innych nie. Kościół katolicki wychodził z założenia, że te prawa należy stosować. Między innymi to zabraniające brania żony swojego brata. Zacytuję Księgę Kapłańską rozdział 20 a werset 21 wg Biblii Tysiąclecia: “Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata – będą bezdzietni” (Kap 20:21). Jaki wpływ taka interpretacja miała na historię Anglii, Henryka VIII oraz jego 6 żon? Henryk VII miał dwóch synów Artura i Henryka. Następcą był starszy Artur, który pojął za żonę Katarzynę Aragońską. Niedługo potem umarł. Ojciec nakazał, aby z Katarzyną ożenił się Henryk znany nam dziś jako Henryk VIII. Ale przecież zgodnie z interpretacją kościoła nie można było wziąć żony brata. Katarzyna jednak przysięgła, że jej małżeństwo nie zostało skonsumowane, a papież dał zezwolenie i Henryk Tudor poślubił Katarzynę Aragońską. W Europie rozwijała się wtedy reformacja, ale Henryk VIII twardo stał po stronie katolicyzmu. Dostał nawet od papieża tytuł Defender of Faith czyli obrońca wiary. Wszystko jednak zmieniło się, gdy jego żona Katarzyna nie urodziła mu zdrowego następcy tronu. Była w ciąży około 6 razy. Troje dzieci poroniła, dwoje umarło krótko po porodzie, a przeżyła tylko jednak córka Maria, znana później jako Maria I Tudor, albo Krwawa Mary. Wróćmy teraz do wersetu, czyli Księgi Kapłańskiej rozdziału 20, wersertu 21, czytamy tam: “Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata – będą bezdzietni” (Kap 20:21). Zauważmy, że w tym wersecie nie przewidziano kary, którą mieli wykonać ludzie. Wspomniano, że uprawiający kazirodztwo będą bezdzietni. Henryk VIII wziął to za dowód, że Katarzyna jednak skonsumowała małżeństwo z jego bratem i teraz spada na niego kara Boża w postaci śmierci dzieci. Jego ludzie udali się więc do papieża, który prawdopodobnie zezwoliłby na rozwód na podstawie tego wersetu. Jednak papież był wtedy w niewoli u cesarza, który był bratankiem Katarzyny. Tak więc papież nie zgodził się na ten rozwód, a Henryk VIII ustanowił własny kościół anglikański, który dał mu ten upragniony rozwód. Henryk ożenił się ze swoją drugą żoną, a potem kolejnymi. Można więc powiedzieć, że różnica w interpretacji tego jednego wersetu doprowadziła do rozdziału i powstania kościoła anglikańskiego. Może tylko wspomnę, że w tym wersecie raczej nie chodziło o zakaz poślubienia wdowy po bracie, ale o branie sobie żony brata za jego życia. Prawo Mojżeszowe w niektórych wypadkach wręcz nakazywała poślubienie wdowy po zmarłym bracie. Celem tych praw było spłodzenie potomstwa dla brata oraz opieka nad wdową. Dziś kościół katolicki nie zabrania poślubienia wdowy po bracie jednak ponowne połączenie kościoła anglikańskiego z katolickim jest raczej mało prawdopodobne. Na tym zakończyłbym to streszczenie rozdziału 20 księgi Kapłańskiej oraz historii o tym jak zbyt dosłowna interpretacja jednego wersetu zmieniła historię Anglii. Proszę o komentarze jaki rozdział mam omówić w następnej kolejności. Prawdopodobnie będzie to przypowieść o talentach z Ewangelii. Tam zachodzi podobna kwestia – interpretacja tej przypowieści ma duży wpływ na ludzi także w naszych czasach. Ale to w następnym podkaście. Teraz żegnam już i dziękuję za wysłuchanie. Biblia Tysiąclecia: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=112 Biblia warszawska: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-Ksiega-Mojzeszowa/20/21 Przekład Nowego Świata: https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/Kap%C5%82a%C5%84ska/20/

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/04-kap-20