042 – Rodzaju 42, 2 Kronik 13, Habakuka 1, Psalm 42, Przysłów 5:7-9

Rodzaju 42
Mówili między sobą: «Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go! Dlatego przyszło na nas to nieszczęście».
Rodzaju 42:21 2 Kronik 13
Trzy lata królował w Jerozolimie. Jego matce było na imię Maaka, córka Uriela z Gibea. Między Abiaszem a Jeroboamem trwała walka.
2 Kronik 13:2 Habakuka 1
Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój Święty, który nie umierasz?
Na sąd go przeznaczyłeś, o Panie, Skało moja, zachowałeś dla wymiaru kary.
Habakuka 1:12 Psalm 42
Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Psalm 42:12 (11) Przysłów 5:7-9
idź drogą swą od niej daleko, pod drzwi jej domu nie podchodź,
Przysłów 5:8

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-042