06 – Ewangelia Marka, rozdział 16

Czy mamy prawdziwy tekst Pisma Świętego, a może ktoś coś do niego dodał, abo coś usunął? Zapraszam do 6 odcinka podkastu o Biblii, gdzie przybliżam treść Pisma Świętego. Staram się to robić obiektywnie i bez propagowania żadnej interpretacji. Link do podkastu: https://www.spreaker.com/show/pismo-swiete Link do RSS: http://www.spreaker.com/show/2867800/episodes/feed Linki do Biblii online: Biblia Tysiąclecia: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=315 Biblia warszawska: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16 Przekład Nowego Świata: https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/marka/16 Jednym z takich miejsc w Biblii, które budzą kontrowersje jest 16 rozdział Ewangelii Marka. Kontrowersja polega na tym, że w niektórych Bibliach ten rozdział ma tylko 8 wersetów, w innych jest wersetów aż 20. Kontrowersje budzą te dodatkowe 12 wersetów. Skąd się bierze ta różnica. Po prostu różne manuskrypty czyli stare kopie tej ewangelii zawierają różne wersje tego 16 rozdziału Ewangelii Marka. Tych różnych wersji jest co najmniej trzy. Niektóre starożytne manuskrypty kończą się na wersecie 8. Inne zawierają krótkie zakończenie, które można określić jako werset 9, a te najdłuższe zawierają aż 20 wersetów. Podobna kontrowersja dotyczy ewangelii Jana rozdziału 8, ale tym się zajmę w którymś z przyszłych audycji. Starożytne manuskrypty, które zawierają te 20 wersetów to Kodeks aleksandryjski z V wieku, Kodeks Efrema z V wieku, Kodeks Bezy z V wieku oraz wczesne przekłady jak Wulgata i Syryjska Peszitta. Tylko 8 wersetów jest w takich manuskryptach jak: Kodeks Watykański, Kodeks synajski oraz wczesne przekłady syryjski i aramejski. W notatkach załączam linki do trzech Biblii różnych wyznań. Co ciekawe we wszystkich tych przekładach są wszystkie 20 wersetów. W katolickiej Bibliii Tysiąclecia dodano taki komentarz do wersetów od 9 do 20: “Choć tego tekstu brak w niektórych rkp i nie zna go kilku Ojców Kościoła (Euzebiusz, Hieronim), to jednak przeważająca liczba rkp – zwłaszcza tych najpoważniejszych – zawiera to zakończenie Ewangelii Marka. Nie można jednak zaprzeczyć, że powiązanie tego fragmentu z kontekstem poprzedzającym jest dość sztuczne, a jego styl odbiega cokolwiek od właściwości literackich całej Ewangelii. Nie wykluczone, że Marek dorzucił to zakończenie po to, by i w jego Ewangelii, podobnie jak w pozostałych, znalazły się relacje o ukazywaniu się Chrystusa zmartwychwstałego.” Najlepiej sami przeczytajcie i osądźcie czy jest to część Biblii czy może dopisek. Niektóre z tych wersetów trochę zaprzeczają innym fragmentom Pisma Świętego, np. Marka rozdział 16 i werset 16 mówi: “Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” co zdaje się sugerować, że po chrzcie ma się już pewne zbawienie podczas gdy Jezus w Marka rozdziale 13 i wersecie 13 mówi: “kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”. Innym wątpliwym fragmentem może być Marka rozdział 16, a werset 18, gdzie czytamy: “Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im”. Wprawdzie apostoła Pawła ukąsiła kiedyś żmija, Biblia jednak w żadnym miejscu nie mówi o tym, żeby apostołowie pili coś trującego. Te dwa wersety 16 i 18 sprawiają, że dość ostrożne podchodzę do tych dodatkowych wersetów czyli Marka rozdziału 16, a wersetów od 9 do 20. Prawda jest jednak taka, że nie wiemy czy to jest tekst Biblii czy późniejszy dopisek. Najlepiej przeczytajcie sami Marka rozdział 16 i osądźcie co myślicie o tym.

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b06-mar-16