07 – Ewangelia Mateusza, rozdział 13

Niektórzy słowa Jezusa z Mateusza rozdziału 13 a wersetu 12 nazywają najbardziej bezwzględną i nieczułą wypowiedzią. Co Jezus tam powiedział i czego może to nas nauczyć w kwestii zdobywania informacji? Linki do Biblii online: Biblia Tysiąclecia: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=256 Biblia warszawska: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/1 Przekład Nowego Świata: https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/mateusza/13 Zapraszam do 7 odcinka podkastu o Biblii, gdzie przybliżam treść Pisma Świętego. Staram się to robić obiektywnie i bez propagowania żadnej interpretacji. W Ewangelii Mateusza rozdziale 13, a wersecie 12 czytamy wypowiedź Jezusa: “Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma”. Ludzie, którzy czytają ten werset często odnoszą go do niesprawiedliwego świata, w którym bogaci stają się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Jednak nas interesuje kontekst czyli sąsiednie wersety. O czym tutaj Jezus mówił? W rozdziale 13 Ewangelii Mateusza czytamy jak Jezus przemawiał do tłumów w przypowieściach. Opowiedział im np. przypowieść o siewcy. Była to po prostu historyjka, która miała znaczenie, ale Jezus go nie podał. Wtedy przyszli do niego uczniowie i zapytali o znaczenie. Jezus wtedy użył właśnie słów z wersetu 12. Z tego wynika, że tym co ktoś ma i co będzie mu dodane jest wiedza, a tym czego inni nie mają i co będzie im odebrane jest także wiedza. Potwierdza to dodatkowo werset 23, w którym Jezus przyrównuje swoich uczniów do żyznej ziemi, na który gdy padnie nasienie wiedzy zaczyna wzrastać. Dlaczego u nich wzrasta? Jezus w tym 23 wersecie mówi: “Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je”. Mamy tutaj dwa etapy – słuchanie i rozumienie. Uczniowie Jezusa zarówno słuchali jak i starali się zrozumieć – nie wiedzieli o czym jest ta przypowieść i przyszli do Jezusa po wyjaśnienie. Czego możemy się z tego nauczyć? Każda wiedza, nie tylko ta religijna musi wejść do naszego umysłu, ale nie wystarczy jej posłuchać, trzeba ją także zrozumieć. Jeżeli jesteś na wykładzie i czegoś nie rozumiesz zapytaj. Dalsze słowa z 23 wersetu mówią: “On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”. Z tego wynika, że ten ktoś nie tylko przeszedł dwa pierwsze etapy czyli słuchanie i rozumienie, ale także doszedł do trzeciego, najważniejszego – zastosował tą wiedzę w życiu. Oczywiście Jezus mówił o wiedzy religijnej, ale taka sama zasada odnosi się do każdej innej wiedzy, którą możemy zdobyć. Musimy jej posłuchać lub poczytać, potem musimy ją przeanalizować i w razie czego poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, a na końcu musimy tą wiedzę zastosować w praktyce. W rozdziale 13 Ewangelii Mateusza jest jeszcze więcej przypowieści, nie tylko ta o siewcy. Końcówka mówi także o czterech braciach Jezusa i jego siostrach. Ja jednak skupiłem się dziś tylko na historii o siewcy oraz na tym jak można ją zastosować nie tylko w zdobywaniu wiedzy religijnej, ale także tej świeckiej.

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b07-mat-13