075 – Wyjścia 25, 2 Kronik 34, Zachariasza 14, Psalm 63, Przysłów 8:19-21

Wyjścia 25
I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej.
Wyjścia 25:14 2 Kronik 34
Podczas wydobywania pieniędzy, złożonych w świątyni Pańskiej, kapłan Chilkiasz znalazł księgę Prawa Pańskiego, przekazaną za pośrednictwem Mojżesza.
2 Kronik 34:14 Zachariasza 14
A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię.
Zachariasza 14:9 Psalm 63
gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań. Psalm 63:7 (6) Przysłów 8:19-21
Drogą prawości ja kroczę, ścieżkami sprawiedliwości,
Przysłow 8:20
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=546

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-075