09 – Ewangelia Łukasza, rozdział 10

Witam w 9 audycji poświęconej Biblii. Staram się tutaj przybliżyć treść Pisma Świętego. Nie propaguję żadnych wierzeń ani interpretacji. Dziś chciałbym kontynuować serię podkastów poświęconych sposobowi argumentacji Jezusa. W Ewangeliach mamy zanotowane dyskusje, które prowadził Jezus ze swoimi przeciwnikami. Zacząłem tą serię podkastów od omówienia przykładów dyskusji Jezusa z Mateusza rozdziału 22. Dziś drugi odcinek, w którym zajmę się Ewangelią Łukasza, rozdziałem 10. Najpierw jednak krótkie tło. Łukasz w 9 rozdziale opisuje wysłanie 12 apostołów do ewangelizacji. Teraz w rozdziale 10 dowiadujemy się, że Jezus później wysłał jeszcze większą grupę bo aż 70 osób. Tego dowiadujemy się na początku 10 rozdziału Ewangelii Łukasza. Na końcu tego rozdziału czytamy o wizycie Jezusa w domu Łazarza, Marty i Marii. My jednak skoncentrujemy się dziś na wersetach 25 do 37. Ktoś może się dziwić, dlaczego tej rozmowy nie omówiłem w poprzednim podkaście, bo Mateusz w 22 rozdziale opisuje tą samą rozmowę co Łukasz tutaj w 10 w wersetach 25 do 37. Łukasz zawarł jednak więcej szczegółów. Pewien człowiek chciał wystawić Jezusa na próbę. Zadał mu pytanie o to, które prawo jest najważniejsze. Wśród Żydów często spierano się o tą kwestię. Jednak zamiast odpowiedzieć Jezus odbił piłeczkę i zapytał pytającego o to co mówi prawo. W wersetach 25 i 26 czytamy: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»” W odpowiedzi ten biegły w prawie człowiek podał dwa prawa: o kochaniu Boga i bliźniego. Jezus po prostu przyznał mu rację w wersecie 28: Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył» Ten człowiek dopytywał się dalej o to kto jest bliźnim. Wielu uczonych twierdziło, że bliźni to inny Żyd. Jezus opowiedział wtedy historię o Samarytaninie, a potem zadał pytanie w wersecie 36: Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» W 37 wersecie czytamy odpowiedź uczonego i końcowe słowa Jezusa: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!» Zwróćmy uwagę jak przedstawił swoje argumenty Jezus. Jego naukę można streścić tak: bliźni to każdy, nawet Samarytanin, a o bliźnich trzeba się troszczyć. Gdyby jednak tak przedstawił swój punkt widzenia ten uczony prawie na pewno by go nie przyjął. Jezus jednak odwołał się do wiedzy tego człowieka. Co ważniejsze uczony w piśmie prawdopodobnie miał wielką wiedzę teoretyczną, a Jezus wskazywał na praktykę. Dwa razy Jezus kończy zwrotem “to czyń” oraz “idź i ty czyń podobnie”. Uczony w piśmie określał kto jest bliźnim na podstawie narodowości, Jezus w przypowieści o Samarytaninie wskazywał na czyny. Jego pytanie z wersetu 36 brzmiało: “Któryż z tych trzech okazał się bliźnim?”. Jak my moglibyśmy zastosować tą metodę? W rozmowach z ludźmi, którzy są wrogo nastawieni przedstawianie swojego punktu widzeni spotka się z wrogością, pogardą czy wręcz atakiem. Warto wtedy odwołać się do wiedzy przeciwnika i pozwolić mu samemu dojść do logicznych wniosków. Ludzie nie lubią, żeby im coś mówić, szczególnie gdy trzeba wytknąć im błędy. Dotyczy to także nas. Wolimy sami dojść do właściwych wniosków. Co ważniejsze dla Jezusa nie była to teoretyczna dyskusja – on argumentował w kwestii tego jak należy żyć. Starajmy się więc nie wpaść w tą pułapkę w jaką wpadli uczeni w piśmie, którzy dyskutowali na temat teorii, a zapominali o ważniejszej praktyce. Dziękuje wam za wysłuchanie tego podkastu. Był to drugi odcinek w serii o sposobach argumentacji Jezusa. Za tydzień pojawi się trzeci odcinek. W notatkach będą linki do Łukasza rozdziału 10 w trzech różnych przekładach Pisma Świętego. Zachęcam do przeczytania całego rozdziału. Biblia Tysiąclecia: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=325 Biblia warszawska: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/10/25 Przekład Nowego Świata: https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/%C5%81ukasza/10

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b09-luk-10