#1 – Nakarmią nas Kruki – czyli survival w miłości

Eliasz, kruki, orzechy włoskie, survival w miłości – Czyli rozważania o tym Czy Bóg jest kobietą?

Dieta Eliasza, czyli co jadł Eliasz Tiszbita? – mięso i chleb Eliasza
Czego mozna sie nauczyć od kruków? Lekcja od kruka?
Top 10 ciekawostek…
Rozbijanie orzechów krukom,
Kruk rozbijający o skałę kościół
Kruki w Bibli,
Inteligencja kruka (krukowate)
Żywy dziadek do orzechów
Sposób miłości (Boga) na survival?
Jak być karmionym przez zwierzęta?
Gadający osioł
Orzechy włoskie a kruki?
Dieta, jedzenie orzechów włoskich – orzechy włoskie właściwości
Orzechy włoskie, kasy omega 3, witaminy, odżywka dla mózgu,
Duch święty przemawia do pogan
Jedność małżeńska, człowiek jest kobietą i mężczyzną,
El shaddaj – El shaddai – Bóg jako matka karmicielka, matka wielka pierś, Bóg zaopatrujący
Kobiety w Chrześcijaństwie, poniżenie kobiet w chrześcijaństwie
Współczesny kościół, a kobiety

I doszło do niego słowo PANA:
Odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj się przy potoku Kerit, który jest przed Jordanem.
I będziesz pił z potoku, krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły.
Poszedł więc i uczynił według słowa PANA: Poszedł i zamieszkał przy potoku Kerit, leżącym przed Jordanem.
A kruki przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: I Księga Królewska 17

Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, Więcej…

Oryginalny wpis: #1 – Nakarmią nas Kruki – czyli survival w miłości