104 – Kapłańska 14, Mateusza 23, Psalm 92, Przysłów 11:19-21

Kapłańska 14
«To jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana, Kapłańska 14:2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=89
A Jezus rzekł do niego: «Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Mateusza 8:4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=251 Mateusza 23
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Mateusza 23:10
Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
Mateusza 23:24
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=266 Psalm 92
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich. Psalm 92:5 (4) Przysłów 11:19-21
Na pewno zło nie ujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych ocaleje. Przysłów 11:21

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-104