107 – Kapłańska 17, Estery 3, Mateusza 26, Psalm 95, Przysłów 11:28-31

https://www.spreaker.com/show/pismo-swiete Kapłańska 17
Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie.
Kapłańska 17:11
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=86 Estery 3
Od pierwszego miesiąca, to jest miesiąca Nisan, w dwunastym roku [panowania] króla Aswerusa rzucano „Pur”, to jest los, w obecności Hamana na każdy dzień i na każdy miesiąc aż do dwunastego miesiąca Adar.
Estery 3:7
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1389 Mateusza 26
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?»
Mateusza 26:17
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=362 Psalm 95
Przeto przysiągłem w moim gniewie: «Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku».
Psalm 95:11 Przysłów 11:28-31
Kto ufa bogactwu – upadnie, jak liście zazielenią się prawi. Przysłów 11:28
Czy pokładałem ufność w złocie lub rzekłem bogactwu: „Nadziejo moja”?
Hioba 31:24

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-107