13 – 1 Tymoteusza 6

Minimalizm w Biblii na podstawie 1 Tymoteusza, rozdziału 6 W 8 wersecie czytamy: “Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!” Dosłownie ten werset mówi tylko o dwóch rzeczach czyli o żywności i okryciu albo schronieniu. Pierwsze słowo dotyczy jedzenia, a drugie okrycia czyli ubrania albo schronienia. W języku polskim to drugie słowo w Biblii Tysiąclecia przetłumaczono na obie możliwości czyli i ubranie, i schronienie. Tak więc czytając ten werset po polsku można dojść do wniosku, że Paweł pisał o 3 rzeczach podczas gdy on pisał tylko o dwóch. Bardziej dosłownie ten werset oddano w Biblii Warszawskiej, gdzie czytamy: “Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym.” Kolejne wersety czyli 9 i 10 mówią: “A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.” W 8 wesecie Paweł pisał o zadowoleniu z żywności i okrycia, a w 9 i 10 o boleściach wynikających z pogoni za bogactwem. Później apostoł porusza kilka innych myśli, ale w wersecie 17 wraca do tematu bogactwa. Czytamy tam: “Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania” Bogactwo może sprawić, że ktoś popadnie w manię wyższości, a przecież jest ono takie niepewne. Następny odcinek o Koheleta (Kaznodziei), rozdziale 5 Linki do trzech przekładów Pisma Świętego: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1021 http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Tymoteusza/6/8 https://www.jw.org/en/publications/bible/study-bible/books/1-timothy/6/

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b13-1tm-6