137 – Liczb 20, Hioba 23, Łukasza 10, Psalm 119:41-48, Przysłów 15:4-6

Liczb 20
Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: «Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?»
Liczb 20:10
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=159 Hioba 23
Gdybym znał słowa obrony, wiedział, co On mi odpowie… Hioba 23:5 Łukasza 10
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
Łukasza 10:26 Psalm 119:41-48
Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień.
Psalm 119:45 Przysłów 15:4-6
Drzewem życia jest język łagodny, złamaniem na duchu – przewrotny.
Przysłów 15:4

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-137