163 – Powtórzonego Prawa 10, Koheleta 7, Jana 12, Psalm 129, Przysłów 17:16-18

Powtórzonego Prawa 10
A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.
Powtórzonego Prawa 10:12, 13
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=217 Koheleta 7
Lepiej jest iść do domu żałoby, niż iść do domu wesela, bo w tamtym jest koniec każdego człowieka, i człowiek żyjący bierze to sobie do serca. Koheleta 7:2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=576 Jana 12
Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Jana 12:10, 11
Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą. Jana 12:42, 43 Psalm 129
Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, zanim ją wyplenią.
Psalm 129:6 Przysłów 17:16-18
Po cóż pieniądze w ręku głupiego? Brak mu rozumu, by nabyć mądrości. Przysłów 17:16

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-163