17 – List do Tytusa, rozdział 1

Dziś chciałbym poruszyć temat wszechmocy Boga wg Biblii. W Piśmie Świętym często pojawia się zwrot “Bóg Wszechmocny”. Łatwo z tego tytułu wyciągnąć wniosek, że Bóg może wszystko. Później ludzie dochodzą do absurdów i opowiadają kawały typu: “Czy Bóg potrafi stworzyć kamień, którego nie mógłby podnieść”. Zobaczmy co na ten temat, czyli na temat wszechmocy Boga mówi List Pawła do Tytusa rozdział 1. Może najpierw krótkie tło. Paweł wysłał Tytusa na Kretę. W jakim celu? Rozdział 1, a werset 5 mówi: “W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów…”. Słowo “prezbiter” znaczy dosłownie “starszy”. Werset 7 mówi o tym jakie cechy ma mieć taka osoba. Czytamy tam: “Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu…”. Co ciekawe użyto tutaj innego słowa – “biskup”, które dosłownie oznacza nadzorcę, zwierzchnika, przełożonego. Przejdźmy jednak do głównego tematu. W rozdziale 1, a wersetach 1 i 2 czytamy: “Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, [posłany do szerzenia] wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg” W wersecie 2 nazwano Boga “prawdomównym”. W oryginale znajduje się tutaj zwrot “który nie może kłamać”. Czyli ten fragment można przetłumaczyć jako “prawdomówny Bóg”. Można też przetłumaczyć jako “Bóg, który nie może kłamać”. Co z tego wynika? Zobaczmy, że Bóg ma ograniczenia – nie może On kłamać. Ten zwrot wyjaśnia nam granice Bożej wszechmocy wg Biblii. Bóg jest wszechmocny, ale sam siebie ogranicza. Np. nie może on skłamać. Tak więc choć Bóg jest wszechmocny to wcale nie może zrobić wszystkiego, bo sam sobie stawia granice. To był 17 odcinek podkastu poświęconego Biblii. Omówiłem kilka wersetów z 1 rozdziału Listu Pawła do Tytusa. W notatkach będą linki do 3 różnych przekładów Pisma Świętego. Zachęcam abyście przeczytali ten rozdział, czyli List do Tytusa rozdział 1 w całości. http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1034 http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Tytusa/1/1 https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/tytusa/1/ http://biblehub.com/interlinear/titus/1.htm

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b17-tyt1