194 – Jozuego 7, Izajasza 18, Przysłów 21:1-3

Jozuego 7
Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z Szinearu, dwieście syklów srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu syklów. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Są one zakopane w ziemi na środku mego namiotu, a srebro pod nimi».
Jozuego 7:21
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1119 Izajasza 18
wysyłasz posłów przez morze, na łódkach papirusowych po wodzie! «Idźcie, posłańcy pospieszni, do ludności rosłej i o skórze brązowej, do narodu co budzi trwogę, odkąd istnieje, do ludności potężnej i zdobywczej, której kraj przecinają rzeki».
Izajasza 18:2 Przysłów 21:1-3
Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara.
Przysłów 21:3
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=559

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-194