219 – Jozuego 22, Izajasza 43, Rzymian 5, Przysłów 23:15-18

Jozuego 22
Izraelici wysłali do potomków Rubena, potomków Gada i połowy pokolenia Manassesa, do ziemi Gilead, Pinchasa, syna kapłana Eleazara,
Jozuego 22:13
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1134 Izajasza 43
Niech wszystkie ludy zbiorą się razem i niech się zgromadzą narody! Który z nich może to ogłosić i oznajmić nam minione rzeczy? Niech pozostawią swych świadków na usprawiedliwienie, aby ich słuchano i przytaknięto: „To prawda!” Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Pana – i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie.
Izajasza 43:9, 10
To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi – wyrocznia Pana – że Ja jestem Bogiem,
Izajasza 43:12
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=515 Rzymian 5
A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć.
Rzymian 5:7 Przysłów 23:15-18
Synu, gdy mądre twe serce, i własne me serce się cieszy; moje wnętrze także się weseli, gdy usta twe mówią, co słuszne. Przysłów 23:15, 16
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=561

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-219