221 – Jozuego 24, Izajasza 45, Rzymian 7, Przysłów 23:22-25

Jozuego 24
Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu». Jozuego 24:15
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1136 Izajasza 45
Przedstawcie i przytoczcie dowody, owszem, naradźcie się wspólnie: kto zapowiedział to już od dawna i od owej chwili objawił? Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną
Izajasza 45:21
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=517 Rzymian 7
Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.
Rzymian 7:19 Przysłów 23:22-25
Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź twą matką, staruszką!
Przysłów 23:22
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=561

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-221