223 – Sędziów 2, Izajasza 47, Rzymian 9, Przysłów 23:29-35

Sędziów 2
Służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela.
Sędziów 2:7
A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela.
Sędziów 2:10
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1138 Izajasza 47
Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu, niespodzianie. Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie, pomimo wielu twoich czarów i mnóstwa twoich zaklęć.
Izajasza 47:9
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=519 Rzymian 9
A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. Rzymian 9:18
Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi.
Rzymian 9:17 Przysłów 23:29-35
Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie [przez gardło]: bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza;
Przysłów 23:31, 32
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=561

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-223