224 – Sędziów 3, Izajasza 48, Rzymian 10, Przysłów 24:1-4

Sędziów 3
Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów
Sędziów 3:5
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1139 Izajasza 48
przeto zapowiedziałem ci naprzód, ogłosiłem ci przyszłość, zanim nadeszła, żebyś nie mówił: „Mój bożek to sprawił, moja rzeźba, mój posąg zarządził”.
Izajasza 48:5
Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: «Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. Izajasza 48:17
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=520 Rzymian 10
Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu.
Rzymian 10:2
Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.
Rzymian 10:3 Przysłów 24:1-4
Nie zazdrość ludziom nieprawym, nie pragnij ich towarzystwa
Przysłów 24:1
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=562

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-224