225 – Sędziów 4, Izajasza 49, Rzymian 11, Przysłów 24:5-7

Sędziów 4
«Pójdę więc z tobą – odpowiedziała mu – lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Pan wyda Siserę». Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz.
Sędziów 4:9
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1140 Izajasza 49
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.
Izajasza 49:15
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=521 Rzymian 11
Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Rzymian 11: 4 Przysłów 24:5-7
Mąż rozumny jest lepszy niż krzepki, a światły muskularnego przewyższa
Przysłów 24:5
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=562

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-225