227 – Sędziów 6, Izajasza 51, Rzymian 13, Przysłów 24:11-14

Sędziów 6
I rzekł Gedeon do Boga: «Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem: niech rano będzie suche tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa».
Sędziów 6:39
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1142 Izajasza 51
Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą? Izajasza 51:12
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=523 Rzymian 13
Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!
Rzymian 13:9
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=282 Przysłów 24:11-14
Ratuj wleczonych na śmierć, wstrzymaj rózgi, by nie zabijały.
Przysłów 24:11
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=562

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-227