229 – Sędziów 8, Izajasza 53, Rzymian 15, Przysłów 24:19-22

Sędziów 8
Gedeon sprawił z nich efod, który umieścił w miejscowości swojej, Ofra. Wszyscy więc Izraelici czcząc go dopuścili się nierządu. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu.
Sędziów 8:27
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1144 Izajasza 53
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Izajasza 53:5
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=525 Rzymian 15
To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.
Rzymian 15:4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=284 Przysłów 24:19-22
Synu mój, lękaj się Boga i króla, nie łącz się z tymi, co myślą inaczej,
Przysłów 24:21
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=562

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-229