230 – Sędziów 9, Izajasza 54, Rzymian 16, Przysłów 24:23-26

Sędziów 9
wyście dziś powstali przeciwko rodowi mego ojca, wyście wymordowali synów jego, siedemdziesięciu mężów na jednym kamieniu, wyście obrali Abimeleka, syna jego niewolnicy, na króla nad możnymi z Sychem, dlatego że jest waszym bratem!
Sędziów 9:18
Przez cały ten dzień nacierał Abimelek na miasto, a zdobywszy je wymordował ludność, która w nim była, miasto zaś zburzył i porozrzucał na nim sól.
Sędziów 9:45
Później miasto odbudowano i właśnie tam królem obwołano Rechoboama.
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1145 Izajasza 54
Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, wielka będzie szczęśliwość twych dzieci.
Izajasza 54:13
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=526 Rzymian 16
którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły [nawróconych] pogan.
Rzymian 16:4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=285 Przysłów 24:23-26
Kto mówi przestępcy: «Jesteś niewinny», temu ludy złorzeczą, tego przeklinają narody.
Przysłów 24:24
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=562

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-230