231 – Sędziów 10, Izajasza 55, 1 Koryntian 1, Przysłów 24:27-29

Sędziów 10
Tymczasem wyście Mnie opuścili i poszliście służyć cudzym bogom! Oto dlaczego nie wybawię was więcej. Idźcie! Krzyczcie do bogów, których sobie wybraliście! Niechżeż oni was wybawiają w czasie waszego ucisku!»
Sędziów 10:13, 14
I wyrzucili spośród siebie obcych bogów, których mieli, a służyli Panu. Wtedy nie mógł Pan dłużej znosić ucisku Izraela
Sędziów 10:16
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1146 Izajasza 55
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Izajasza 55:7
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=527 1 Koryntian 1
W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
1 Koryntian 1:5
Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
1 Koryntian 1:22
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=286 Przysłów 24:27-29
Nie mów: «Jak mi zrobił, tak ja mu też zrobię, każdemu oddam według jego czynów».
Przysłów 24:29
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=562

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-231