232 – Sędziów 11, Izajasza 56, 1 Koryntian 2, Przysłów 24:30-34

Sędziów 11
Pan, Bóg Izraela, wydał Sichona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela. On ich pokonał i tak Izraelici wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, którzy ją zamieszkiwali.
Sędziów 11:21
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1147 Izajasza 56
Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Izajasza 56:2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=528 1 Koryntian 2
A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy,
1 Koryntian 2:4 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=287 Przysłów 24:30-34
Skierowałem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wysnułem naukę
Przysłów 24:32
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=562

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-232