233 – Sędziów 12, Izajasza 57, 1 Koryntian 3, Przysłów 25:1-3

Sędziów 12
wówczas nakazywali mu: «Wymówże więc Szibbolet». Jeśli rzekł: Sibbolet – a inaczej nie mógł wymówić – chwytali go i zabijali u brodu Jordanu. Tak zginęło przy tej sposobności czterdzieści dwa tysiące Efraimitów.
Sędziów 12:6
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1148 Izajasza 57
Postawiłaś twój znak rozpoznawczy za bramą i za słupami odrzwi. Tak, z dala ode Mnie się odkrywałaś, weszłaś i rozszerzyłaś swe łoże. Ugodziłaś się o zapłatę z tymi, których łoże umiłowałaś; pomnożyłaś z nimi twój nierząd, patrząc na stelę. Izajasza 57:8
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=529 1 Koryntian 3
I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy,
1 Koryntian 3:12
Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych
1 Koryntian 3:19
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=288 Przysłów 25:1-3
I to są przysłowia Salomona, przepisane przez ludzi króla judzkiego, Ezechiasza.
Przysłów 25:1

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-233