236 – Sędziów 15, Izajasza 60, 1 Koryntian 6, Przysłów 25:11-13

Sędziów 15
Rzekli więc Filistyni: «Kto to uczynił?» Odpowiedziano: «Samson, zięć Timnity, ponieważ ten odebrał mu żonę i dał ją jego towarzyszowi». Poszli wówczas Filistyni i spalili ogniem ją i jej ojca.
Sędziów 15:6
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1151 Izajasza 60
Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan będzie ci wieczną światłością i Bóg twój – twoją ozdobą.
Izajasza 60:19
I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. Apokalipsa 21:23
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=532 1 Koryntian 6
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
1 Koryntian 6:18
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=291 Przysłów 25:11-13
Złota obrączka, kolia ze szczerego złota – wskazówka mądrego dla uszu uważnych. Przysłów 25:12
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=563

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-236