237 – Sędziów 16, Izajasza 61, 1 Koryntian 7, Przysłów 25:14-16

Sędziów 16
Dalila zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: «Przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce». Przyszli więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w swoich rękach. Sędziów 16:18
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1152 Izajasza 61
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga;
Izajasza 61:1, 2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=533 1 Koryntian 7
Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej! Jesteś wolny? Nie szukaj żony!
1 Koryntian 7:27
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=292 Przysłów 25:14-16
Cierpliwość ugnie zwierzchnika, a język łagodny złamie kości.
Przysłów 25:15
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=563

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-237