238 – Sędziów 17, Izajasza 62, 1 Koryntian 8, Przysłów 25:17-19

Sędziów 17
Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.
Sędziów 17:6
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1153 Izajasza 62
Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje upodobanie”, a krainę twoją „Poślubiona”. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.
Izajasza 62:4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=534 1 Koryntian 8
Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy „wiedzę”. Lecz „wiedza” wbija w pychę, miłość zaś buduje.
1 Koryntian 8:1
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=293 Przysłów 25:17-19
Stawaj rzadko w domu sąsiada, by nie miał cię dość i nie nabrał wstrętu. Przysłów 25:17
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=563

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-238