239 – Sędziów 18, Izajasza 63, 1 Koryntian 9, Przysłów 25:20-22

Sędziów 18
Odpowiedzieli mu: «Milcz! Przyłóż rękę do ust i pójdź z nami. Będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż nie lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego aniżeli w domu jednego człowieka?»
Sędziów 18:19
Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana, aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy.
Sędziów 18:30
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1154 Izajasza 63
Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Więc zmienił się dla nich w nieprzyjaciela; On zaczął z nimi walczyć.
Izajasza 63:10
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=535 1 Koryntian 9
Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty – siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?
1 Koryntian 9:5
Napisane jest właśnie w Prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg,
1 Koryntian 9:9
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=294 Przysłów 25:20-22
Jak płaszcz zdejmować w dzień mroźny lub ocet wylewać na ług, tak pieśni śpiewać znękanym.
Przysłów 25:20
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=563

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-239