240 – Sędziów 19, Izajasza 64, 1 Koryntian 10, Przysłów 25:23-25

Sędziów 19
Lecz jego pan dał mu taką odpowiedź: «Nie skręcajmy do miasta cudzoziemców, nie pochodzących z rodu Izraela, ale idźmy aż do Gibea».
Sędziów 19:12
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1155 Izajasza 64
Świątynia nasza, święta i wspaniała, w której Cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru, i wszystko, cośmy kochali, zmieniło się w zgliszcza.
Izajasza 64:10 (11)
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=536 1 Koryntian 10
A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.
1 Koryntian 10:11
Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.
1 Koryntian 10:23
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=295 Przysłów 25:23-25
Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny.
Przysłów 25:24
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=563

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-240