241 – Sędziów 20, Izajasza 65, 1 Koryntian 11, Przysłów 25:26-28

Sędziów 20
Wydajcie teraz tych mężów przewrotnych z Gibea, abyśmy ich zgładzili i tak wyplenili zło z Izraela». Ale Beniaminici nie chcieli słuchać głosu swych braci, Izraelitów.
Sędziów 20:13
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1156 Izajasza 65
Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Izajasza 65:17
Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Izajasza 65:18
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=537 1 Koryntian 11
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
1 Koryntian 11:26
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=296 Przysłów 25:26-28
Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany. Przysłów 25:28
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=563

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-241