242 – Sędziów 21, Izajasza 66, 1 Koryntian 12, Przysłów 26:1-3

Sędziów 21
Wypatrujcie, gdy córki Szilo pójdą gromadnie do tańca. Wyszedłszy z winnic niech każdy uprowadzi dla siebie żonę spośród córek Szilo, a potem wracajcie do ziemi Beniamina.
Sędziów 21:21
W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Sędziów 21:25
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1157 Izajasza 66
A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie: bo robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej». Izajasza 66:24
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=538
gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.
Marka 9:48
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=308 1 Koryntian 12
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
1 Koryntian 12:4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=297 Przysłów 26:1-3
Na konia – bicz, na osła – wędzidło, a kij na plecy głupiego.
Przysłów 26:3
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=564

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-242