243 – Rut 1, Jeremiasza 1, 1 Koryntian 13, Przysłów 26:4-6

Rut 1
Odpowiedziała Rut: «Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem.
Rut 1:16
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1158 Jeremiasza 1
Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w Anatot, w ziemi Beniamina.
Jeremiasza 1:1
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=642 1 Koryntian 13
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. 1 Koryntian 13:3
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=298
Odpowiedzialność bez miłości rodzi bezwzględność
Sprawiedliwość bez miłości rodzi surowość
Porządek bez miłości rodzi małostkowość
Godność bez miłości rodzi pychę
Wiara bez miłości rodzi fanatyzm Przysłów 26:4-6
4 Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, byś nie stał się jemu podobnym. 5 Głupiemu odpowiadaj według jego głupoty, by nie pomyślał, że mądry.
Przysłów 26:4, 5
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=564

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-243