245 – Rut 3, Jeremiasza 3, 1 Koryntian 15, Przysłów 26:10-12

Rut 3
Powiedział: «Błogosławiona bądź, moja córko, przez Pana! Jeszcze lepiej niż za pierwszym razem okazałaś swoją miłość za drugim razem, gdy nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych.
Rut 3:10
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1160 Jeremiasza 3
Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael-Odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego; poszła także i ona cudzołożyć.
Jeremiasza 3:8
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=644 1 Koryntian 15
Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.
1 Koryntian 15:32
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=300 Przysłów 26:10-12
Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim.
Przysłów 26:12
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=564

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-245