246 – Rut 4, Jeremiasza 4, 1 Koryntian 16, Przysłów 26:13-16

Rut 4
A także nabyłem dla siebie za żonę Rut Moabitkę, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami tej sprawy».
Rut 4:10
Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem Obeda. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida. Rut 4:21, 22
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1161 Jeremiasza 4
«Tak, niemądry jest mój naród, nie uznają Mnie. Są dziećmi bez rozwagi, nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją». Jeremiasza 4:22
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=645 1 Koryntian 16
Pozdrawiają was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem.
1 Koryntian 16:19
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=301
Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscylla ze zborem, który jest w ich domu.
1 Koryntian 16:19
http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/16/19 Przysłów 26:13-16
Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, co odpowiada rozumnie.
Przysłów 26:16
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=564

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-246