247 – 1 Samuela 1, Jeremiasza 5, 2 Koryntian 1, Przysłów 26:17-19

1 Samuela 1
Uczyniła również obietnicę, mówiąc: «Panie Zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy twojej i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy twojej, i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy».
1 Samuela 1:11
Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u Pana.
1 Samuela 1:20
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1162 Jeremiasza 5
Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie?» Jeremiasza 5:31
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=646 2 Koryntian 1
Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. 2 Koryntian 1:4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=995 Przysłów 26:17-19
Chwyta za uszy psa, który biegnie – kto w cudze spory się miesza. Przysłów 26:17
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=564

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-247