248 – 1 Samuela 2, Jeremiasza 6, 2 Koryntian 2, Przysłów 26:20-22

1 Samuela 2
Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz gdy człowiek zawini wobec Pana – któż się za nim będzie wstawiał?» Nie posłuchali jednak napomnienia swego ojca, bo Pan chciał, aby pomarli.
1 Samuela 2:25
Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niźli Mnie, iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela – ludu mojego?
1 Samuela 2:29
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1173 Jeremiasza 6
Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchali? Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak że nie mogą pojąć. Oto słowo Pańskie wystawione jest u nich na urąganie, nie mają w nim upodobania. Jeremiasza 6:10
Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: „Pokój, pokój”, a tymczasem nie ma pokoju. Jeremiasza 6:14
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=647 2 Koryntian 2
Niech już takiemu wystarczy, kara, wymierzona przez większość spośród was. Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek. 2 Koryntian 2:6, 7
dla jednych jest to zapach śmiercionośny – na śmierć, dla drugich zapach ożywiający – na życie. A któż temu sprosta?
2 Koryntian 2:16
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=996 Przysłów 26:20-22
Słowa donosiciela są jak przysmaki: zapadają do głębi wnętrzności.
Przysłów 26:22
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=564

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-248