249 – 1 Samuela 3, Jeremiasza 7, 2 Koryntian 3, Przysłów 26:23-25

1 Samuela 3
Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku Pańskiego. Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu.
1 Samuela 3:15
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1184 Jeremiasza 7
Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: „Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!”
Jeremiasza 7:4
Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Szilo, gdzie dawniej do obrałem mieszkanie dla mojego imienia, i patrzcie, co mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu, Izraela.
Jeremiasza 7:12
I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.
Jeremiasza 7:31
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=648 2 Koryntian 3
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.
2 Koryntian 3:2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=997 Przysłów 26:23-25
Ustami wróg zwodzi – a w sercu kryje podstęp.
Przysłów 26:24
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=564

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-249