250 – 1 Samuela 4, Jeremiasza 8, 2 Koryntian 4, Przysłów 26:26-28

1 Samuela 4
Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: «Odstąpiła sława od Izraela» z powodu zabrania Arki Bożej oraz [śmierci] jej teścia i męża.
1 Samuela 4:21
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1187 Jeremiasza 8
Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę, synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mój jednak nie zna Prawa Pańskiego.
Jeremiasza 8:7
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=649 2 Koryntian 4
dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
2 Korynitan 4:4
Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.
2 Koryntian 4:7
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=998 Przysłów 26:26-28
Kto kopie dół – weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy.
Przysłów 26:27
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=564

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-250