251 – 1 Samuela 5, Jeremiasza 9, 2 Koryntian 5, Przysłów 27:1-3

1 Samuela 5
Gdy tylko ją przenieśli, ręka Pana dotknęła miasto wielkim uciskiem, zsyłając popłoch na mieszkańców miasta, tak na małych, jak i wielkich: wystąpiły na nich guzy.
1 Samuela 5:9
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1188 Jeremiasza 9
Jeden zwodzi drugiego, nie mówiąc prawdy; przyzwyczaili swój język do kłamstwa, postępują przewrotnie, nie chcą się nawrócić.
Jeremiasza 9:4 (5)
To mówi Pan: «Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi – w tym to mam upodobanie» – wyrocznia Pana. Jeremiasza 9:22, 23 (23, 24)
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=650 2 Koryntian 5
Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
2 Koryntian 5:14, 15
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=999 Przysłów 27:1-3
Niech inny cię chwali – nie twe własne usta, ktoś obcy – nie własne twe wargi. Przysłów 27:2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=565

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b19-251