48 – 1 Samuela 14:34

Saul powiedział jeszcze: «Idźcie między ludzi, powiedzcie im, aby do mnie każdy przyprowadzał swojego wołu i każdy swego barana: będziecie je zabijać tutaj i będziecie jeść, abyście nie grzeszyli przeciw Panu, jedząc razem z krwią». Spośród całego ludu każdy własnoręcznie przyprowadzał swego wołu, którego miał pod ręką i tam go zabijał.
(1 Samuela 14:34)

Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b48-1sm14-34