52 – Nihilizm moralny

Dziś będzie o filozofii, której nie lubię. Niestety jest to najpopularniejsza filozofia wg której ludzie oceniają dziś świat. Chodzi mi o nihilizm, a szczególnie jedną jego kategorię czyli nihilizm moralny. Być może ten termin brzmi dość naukowo i obco, ale chodzi po prostu o ludzi, którzy mówią: “każdy ma swoją rację”. Problem zaczyna się gdy dochodzi do rzeczy, które wkraczają w prawa innych ludzi. Np. jeżeli “każdy ma swoją rację”, to ma ją także pedofil. Inaczej mówią nihilista odrzucając autorytety pozbawia się możliwości oceny zachowania ludzi, którzy wykorzystują dzieci. Przecież nihilizm moralny wyraża pogląd nieistnienia pewnych ani absolutnych, nie wychodzących poza abstrakcję wartości moralnych. Jeżeli nie ma wartości moralnych, to nie można nikogo krytykować za ich przekraczanie. Nawet w skrajnych wypadkach.
Tak więc nihilizm moralny to odrzucenie wszelkich wartości moralnych. Nie wiem jak wy, ale ja raczej unikałbym ludzi, którzy nie mają żadnych wartości moralnych. Na szczęście ludzie, którzy twierdzą, że “każdy ma swoją rację” tak naprawdę nie są nihilistami. Po prostu nie zadali sobie trudu przemyślenia tego twierdzenia. Gdy podać im przykład pedofila to powiedzią “każdy z wyjątkiem pedofila”. Można wtedy podać inny przykład, a ich lista wyjątków będzie rosła. Inaczej mówiąc oni nigdy nie myśleli, że “każdy ma rację”.
A Więcej…

Oryginalny wpis: 52 – Nihilizm moralny