54 – Argumentum ab auctoritate

Argument z pozycji autorytetu, Argument do nieśmiałości lub do wstydu
Argumentum ab auctoritate, Argumentum ad verecundiam
Argument from authority, Appeal to authority

Carl Sagan napisał o argumentum ab auctoritate:
„Jedno z najważniejszych przykazań nauki brzmi: Nie ufaj argumentom z pozycji autorytetu. Zbyt wiele tych argumentów okazało się boleśnie błędnych. Autorytety muszą dowodzić swoich tez tak jak każdy inny człowiek”.
„One of the great commandments of science is, „Mistrust arguments from authority.” … Too many such arguments have proved too painfully wrong. Authorities must prove their contentions like everybody else”. Więcej…

Oryginalny wpis: 54 – Argumentum ab auctoritate