58 – Zasada Pareta

Vilfredo Pareto opisał swoje spostrzeżenia, a Joseph Juran cytował go używając sformułowania „zasada Pareta” i w ten sposób dał nazwę tej zasadzie. Chodzi np. o to, że 20% obiektów jest związanych z 80% zasobów. Pareto zauważył, że 20% właścicieli ziemskich we Włoszech posiada 80% terenów. Później odkryto, że tą zasadę widać wszędzie w przyrodzie. Np. 80% groszków pochodzi z 20% strąków. 20% klientów przynosi 80% zysków, 20% kierowców powoduje 80% wypadków etc. W sprzątaniu 20% czasu przynosi 80% wyników. Błędem jest twierdzenie, że ta zasada odnosi się do niesprawiedliwości społecznej. Także w podkastingu to widać, bo 20% podkasterów ma 80% wszystkich odsłuchań audycji. Więcej…

Oryginalny wpis: 58 – Zasada Pareta