60 – Hasty generalization

Hasty generalization to błąd logiczny po łacinie zwany Dicto simpliciter. Polskie tłumaczenie to pośpieszna/błędna generalizacja.

Popełniamy ten błąd za każdym razem, gdy na podstawie jednego przypadku wyciągamy wniosek odnośnie całej grupy. Np. jedna nieprzyjemna osoba danej nacji nie oznacza, że wszyscy z tego kraju są tacy sami. Więcej…

Oryginalny wpis: 60 – Hasty generalization