73 – Dychotomia myślenia i Brexit

Dychotomia myślenia to błąd logiczny polegający na zauważaniu tylko dwóch możliwości podczas gdy istnieje ich więcej. Po angielsku używa się terminu “false dilemma” lub mówi się o “either/or” w polityce używany jest jako “TINA factor” (TINA to skrót od “There is no alternative” – hasło, którego używała Margaret Thatcher). Mówi się także o “Black and white fallacy”. W pewnym sensie używanie Hitler fallacy czyli określenie przeciwnika politycznego, że jest jak Hitler wskazuje właśnie na Dychotomię myślenia – bo jak ktoś nie jest z nami to musi być jak Hitler.

Błędem jest więc mówienie, że są tylko dwie możliwości gdy tak naprawdę jest ich dużo więcej. Tak błąd często popełniają politycy. Np. Margaret Thatcher używała sloganu There is no alternative czyli tz. TINA factor. Ten slogan sugerował, że albo my albo będzie źle – czyli, że są tylko dwie możliwe drogi. Należy jednak pamiętać, że czasami polityk może mieć rację. Np. w najbliższych wyborach w USA w 2020 będzie startował Trump po stronie republikanów oraz jakiś demokrata jako jego przeciwnik. Jeszcze nie wiadomo kto. Oczywiście będą także inni kandydaci, nie mają oni jednak prawdopodobnie wielkich szans. Tak więc twierdzenie albo Trump albo jakiś demokrata nie będzie raczej błędem logicznym tylko po prostu Więcej…

Oryginalny wpis: 73 – Dychotomia myślenia i Brexit