80 – Syndrom Oszusta

Syndrom Oszusta to nieuzasadnione poczucie winy z powodu sukcesu. Pierwszy raz ten syndrom zaobserwowoano w latach 70 u kobiet. Późniejsze badania z lat 90 dowiodły, że ten syndrom występuje także u mężczyzn.
Czy sukces zachodnich krajów i poczucie winy, że to wynik kolonializmu oraz niewolnictwa jest także syndromem oszusta?
Syndrom ten ma kilka powodów. Po osiągnięciu “sukcesu” wydaje nam się to tak łatwe, że przestajemy doceniać trudność drogi, którą do niego doszliśmy. Zapominamy o trudnościach w osiągnięciu celu. Tylko my znamy swoje wady, ale nie znamy wszystkich wad innych.

Linki do strony Kamila Lelonka
https://blog.lelonek.me/
https://biohacking.lelonek.me/

https://www.youtube.com/watch?v=xlSmWuPTBmU Więcej…

Oryginalny wpis: 80 – Syndrom Oszusta