84 – Efekt Pigmaliona

Pigmalion był królem Cypru, który zakochał się w posągu kobiety. Modlił się do Afrodyty, która ożywiła posąg. George Bernarda Shaw napisał sztukę, w której profesor uczy biedną kwiaciarkę poprwnej wymowy, w wyniku czego dziewczyna zostaje potraktowana przez śmietankę towarzyską jako arystokratka. Czym jednak jest efekt Pigmaliona?

Efekt Pigmaliona to samospełniające się proroctwo. Np. wiara nauczyciela w zdolności ucznia sprawia, że uczeń bardziej się stara, przez co nauczyciel się bardziej upewnia w tym, że uczeń jest zdolny. Ten sam efekt działa w drugą stronę. Gdy nauczyciel nie wierzy w ucznia, ten przestaje się starać, co jeszcze bardziej upewnia nauczyciela, że z tego ucznia nic nie będzie.

Efekt Pigmaliona jest podobny do efektu Rosenthala. Jednak ten ostatni efekt to efekt wpływu wiary eksperymentatora w wynik eksperymentu. Aby przeciwdziałać efektowi Rosenthala stosuje się podwójnie ślepą próbę w testowaniu.

Efekt Pigmaliona to efekt pierwszego wrażenia, które na kimś robimy. Jeżeli wrażenie było złe to trzeba się napracować aby to zmienić. Więcej…

Oryginalny wpis: 84 – Efekt Pigmaliona